Mantre

Mantre su izgovorene riječi na jeziku sanskrit. One služe da se u našem energetskom polju, koje je osnova za naše zdravlje, pojave frekvencije koje ne postoje ili da se sinhroniziraju ako su u kaosu (i uzrokuju bolesti). Mantre se koriste i kao sredstvo za jačanje pozitivnih planeta, kao i za transformiranje negativnih i aktivaciju neutralnih planeta.

Na isti način kao kad se prolije crno vino, dijete će krpom samo razmrljati vino po podu, dok će odrasla osoba pokupiti to vino (i očistiti pod)., jačaju se ili aktiviraju energije planeta – NAMJEROM

Mantre se izgovaraju 108 puta dnevno. Pitali smo učitelja je li stvarno potrebno baš 108 puta izgovoriti pojedinu mantru, a on je odgovorio: “Ako vam se ne žuri izgovorite ju 108 puta, a ako sada želite promijeniti svoju sudbinu, tada to uradite 3, 9 ili 27 puta po 108 puta”.

Svaka planeta ima “dobre” i “loše” osobine – energije pa ćemo ih u ovome postu upoznati te mantru koja će nam služiti kao lijek:Continue reading