Ženski vodeni organi

women bodyU svakom ograđenom prostoru, prema Stapatya Vedi postoji pet elementarnih sila zvanih elementi. Element zemlje je smješten na jugozapadu, vatra na jugoistoku, voda na sjeveroistoku, vjetar na sjeverozapadu a prostor u sredini između njih. Više o tome u kategoriji “Općenito”.

Budući da su pravci definirani kao “ženski” i  “muški” (prema tome na koga te energije djeluju), od izuzetne je važnosti da se vodi računa o tome gdje ćemo smjestiti spavaću sobu, a gdje ženske ili muške aktivnosti.

Jugoistok se smatra ženskim smjerom jer djeluje na žene. Kako je opisano u kategoriji Chakre, druga čakra – Svadisthana je kao vodena čakra direktno sukobljena elementu vatre koji vlada jugoistokom.Continue reading