U trgovačkom centru Aviva – Zrenjanin urađena je korekcija prostora Pet Shop radnje prema Vastu pravilima, te su definirane točne pozicije pojedinih lokacija (kasa, kancelarija, wc i sanitarije) kako bi se pojačao utjecaj pojedinih elementarnih energija.