mnogobrojne mogućnosti

Pomoću Vastu principa, možete sami stvarati nove mogućnosti, umjesto da ih samo čekate ili da se prepuštate jadikovkama.

Postoje 32 zone od kojih je samo jedna zona mogućnosti. Uređenjem te zone po Vastu principima Vi sami uzimate stvar u svoje ruke i sami sebi dajete nove mogućnosti, i time gradite bolju budućnost za sebe i svoje najdraže. Naravno, sve to se odnosi i na poslovni uspijeh, ukoliko se primjenjuju na poslovnim objektima.

Dovoljno je npr. da se u pravom trenutku dokupi zemljište od susjeda ako je to zemljište povoljno po Vastu principima, da bi se stvorilo beskonačno polje novih mogućnosti.

S druge strane, nažalost, ljudi koji imaju blokiranu zonu mogućnosti, ne stvaraju si mogućnosti za dobivanje šansi, iako imaju novac spreman za investicije.