Kod kupovine kuće treba obratiti pažnju na sva pravila koja su navedena za gradilište, ali i na nekoliko dodatnih pravila:

 • kuća treba biti paralelna sa stranicama gradilišta;
 • prilazne ceste trebaju dolaziti sa sjevera ili istoka;
 • kuća treba biti smještena u jugozapadnom kvadrantu gradilišta;
 • kuća treba biti orijentirana prema izvoru energije – prema sjeveroistoku;
 • terase i balkoni trebaju se nalaziti na sjeveroistoku, sjeveru ili istoku;
 • glavne staklene površine (prozori i vrata) trebali bi se nalaziti na sjevernoj i istočnoj strani kuće;
 • WC ne smije biti smješten u području sjeveroistočnog kvadranta kuće;
 • kupaonica ne bi trebala biti na jugoistoku;
 • kuhinja bi trebala biti na jugoistoku;
 • spavaća soba roditelja trebala bi se nalaziti na jugozapadu;
 • dječja djevojačka soba trebala bi biti smještena na sjeveru, a
 • dječačka na istoku;
 • idealna pozicija za gostinjsku sobu je sjeverozapad.