Nedjelja1Najbolja pozicija za meditacijsku sobu je na sjeveroistoku objekta.

Povoljne pozicije su još istok i sjever.

Budući da energija uvijek dolazi sa sjeveroistoka, logično je da na tom mjestu na zgradi pravimo otvore (prozore) da ta energija može ući u kuću. Nastavljajući s istom logikom, s namjerom da zadržimo tu energiju i pristiglu vibraciju, zatvaramo jugozapad.

Razlog zbog čega se meditacijska soba smješta na sjeveroistoku je isti kao kad odabiremo izvor da se napijemo svježe vode.