Mantre su izgovorene riječi na jeziku sanskrit. One služe da se u našem energetskom polju, koje je osnova za naše zdravlje, pojave frekvencije koje ne postoje ili da se sinhroniziraju ako su u kaosu (i uzrokuju bolesti). Mantre se koriste i kao sredstvo za jačanje pozitivnih planeta, kao i za transformiranje negativnih i aktivaciju neutralnih […]