Category: Općenito

Vastu, koji je osnova Feng Shui – a govori i objašnjava razloge pojedinih pravila na logično objašnjiv i fizikalno dokaziv način. Namještaj koji ima nepravilne oblike raspršuje energiju u svim smjerovima oko sebe. Ako zamislimo kako bi se ponašala voda iz vatrogasnog šmrka kada bi sa sjeveroistoka dolazila u smjeru prema nepravilnim ivicama radnog stola. […]

Read more

Nikada ne križaj noge, jer se time prva chakra (čakra) Mooladhara blokira. Budući da ona snabdjeva energijom kosti zube, debelo crijevo, kožu, dlake, mišiće i vezivno tkivo svi ti djelovi tijela stradavaju. Najočiglednije poslijedece križanja nogu su stalni problemi s hemoroidima i velike naotečene vene po nogama, a vrlo često loša kosa i mnogo prišteva po […]

Read more

Nikada ne vješaj iza sebe slike ili postere vodenih površina jer to donosi gubitak podrške. Kod rada je obavezno biti usmjeren prema istoku, sjeveru ili sjeveroistoku. Budući da je mjesto elementa vode na sjeveru i sjeveroistoku, slike vodenih površina koje posjeduju izrazito močnu energiju vode će se nalaziti u području gdje se ne smiju nalaziti. Iz teorije […]

Read more

Izbjegavaj raditi okrenut leđima ulaznim vratima. Poznato je da se naša pažnja uvijek usmjerava na sve podražaje koji nam pristižu putem naših čula. Budući da ovdje govorimo o ulaznim vratima iza leđa, svaki zvuk koji će dolaziti iz tog smjera će kod nas uzrokovati usmjeravanje pažnje na njega. Koncentracija i djelotvornost će padati. Naravno naš […]

Read more

Vastu analiza odgovara na pitanja: što valja i što ne valja u mojoj kući ili stanu? koji dio kuće/stana je dobar za moje aktivnosti? na koji dio mog tijela / organ djeluje uočena pogreška? zbog čega moj društveni status nije adekvatan uloženom trudu? kako ispraviti pogreške? kako spavati i pritom se odmoriti? kako raditi da […]

Read more

Da bi se uopće moglo pričati o životu u skladu s prirodom, o zdravlju, fizici, glazbi, povijesti, matematici ili filozofiji, potrebno je objasniti pojam “pet elemenata”. Najlakši način koji sam naučio, a s kojim je moguće objasniti primjer pet elemenata je primjer jednog grada: Grad, da bi bio grad, mora imati zgrade, ulice, mostove, tunele, […]

Read more

Pokušat ću u najkraćim crtama iznijeti temeljna načela i spoznaje o zakonitostima energije prostora i okoline u kojoj živimo, te kako one utječu na nas i kako kreirati život u skladu s ritmom i energijom prirode. Postoje više tisućljetna znanja o: zakonitostima prirode,  kruženju energija u prostoru,  negativnostima i dobrobiti na koji se energija prostora […]

Read more

Gradnjom objekata, domova, kvartova i čitavih gradova, bez ikakvog logičnog rasporeda i proporcija, a suprotno načelima kruženja energije, stvaramo kaos i time uzrokujemo nagomilavanje ili manjak energija po zidovima kuća. Da bi Vastu prostora bio dobar, potrebno je uskladiti svih pet elemenata u objektu, ali i u prostoriji (šire gledano, postoji i Vastu kvarta, naselja, […]

Read more