Sjever – Novi Klijenti i Narudžbe

Smjer sjevera privlači sve prilike za zaradu novca koje dobijete tijekom života.

Smjer sjevera je smjer gospodara Kubere, gospodara Bogatstva i Blaga u Hindu mitologiji. Kada je smjer sjevera zgrade u ravnotežnom stanju, svi su stanovnici te zgrade blagoslovljeni novcem i prosperitetom.

Kada vi nešto dajete svijetu u obliku vaših proizvoda ili usluga, svijet vam uzvraća novcem i bogatstvom. Dakle, vaši proizvodi i usluge su blaga koja dajete svijetu ili, mogli bismo reći, vi pretvarate vaše proizvode i usluge u novac.

Smjer sjevera pruža moć transformacije koja je potrebna za pretvaranje vaših proizvoda i usluga u novac. Smjer tekućeg novca je jugoistok, ali put za postizanje tog smjera potječe od smjera sjevera.

Sjever je nastao od smjera sjever-sjeverozapada (SSZ) (Privlačnost) i smjera sjever-sjeveroistoka (SSI) (Rješenja).

SSZ je smjer privlačenja i pomaže u privlačenju mušterija ili klijenata koji traže vaše proizvode i usluge.

Ako ponudite proizvod ili uslugu svijetu i oni privuku ljude, tada vaši proizvodi i usluge za vas postaju blago.

SSI je smjer Zdravlja i Rješenja i olakšava glatki protok transakcija da se vaša blaga pretvore u novac kada je u ravotežnom stanju.

Smjer sjevera pripada elementu Vode, a prisutnost predmeta povezanih s elementima Vatre i Zemlje stvara neravnotežu na Sjeveru.

Izbjegavajte crvenu i žutu boju, kuhinju, WC, kantu za smeće, itd. u smjeru sjevera.

Javite se s povjerenjem svom Vastu ekspertu i dogovorite konzultaciju.